Chúng tôi xin đưa ra Thông tin xe khách Vân Đồn đi các nơi như sau:

1. Đi Hà Nội, Bắc Ninh

- Nhà xe Vân Đồn xanh (Xe Limousine 9 chỗ):  02033  991  991

- Nhà xe  Trung Thành (Xe Limousine 9 chỗ): 02033  756  756

- Nhà xe  Xuân Trường (Xe 16 chỗ; 45 chỗ): 1900  565  685

 

2. Đi Nam Định; Thái Bình; Hải Phòng

- Nhà xe  Đức Long (xe giường nằm): 0911  055  455

- Nhà xe  Đạt Hiệp (xe giường nằm):  0912 189 866

- Nhà xe Đức Lộc (xe giường nằm):  0915 301 361

 

3. Đi Lào Cai; Yên Bái

- Nhà xe Phúc Xuyên:  02143   833   356

 

Thông tin du lịch Vân Đồn, xin vui lòng  BẤM VÀO ĐÂY