Khách hàng cần tham khảo thông tin về địa điểm du lịch nào (đảo Minh Châu, Quan Lạn, Ngọc Vừng - huyện Vân Đồn hay đảo Cô Tô) thì chọn trên Menu của Website như sau:

- Trên Điện thoại: Bấm vào mục "Menu" -> "Giới thiệu" -> Bấm tên địa điểm

- Trên Máy vi tính: Di chuyển chuột tới  mục "Giới thiệu" (không bấm chuột) -> Bấm tên địa điểm