Chúng tôi xin đưa ra Thông tin xe khách Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả) - Hà Nội để những du khách đi du lịch đảo Quan Lạn - Minh Châu; Cô Tô bị nhỡ xe Vân Đồn về Hà Nội tham khảo như sau:

- Nhà xe Kumho Việt Thanh: 1900  6779  hoặc  094 889 00 33

- Nhà xe Hoàng Công:  1900  0392

- Nhà xe KaLong:  0369529529

 

Thông tin du lịch đảo Cô Tô, xin mời   BẤM VÀO ĐÂY

Thông tin du lịch đảo Quan Lạn-Minh Châu, xin mời   BẤM VÀO ĐÂY