Chúng tôi xin đưa ra thông tin về xe khách Vân Đồn Bình Liêu để hành khách tham khảo như sau:

1. Nhà xe Bình Liêu (từ cảng Cái Rồng - sân bay Vân Đồn - Tiên Yên - Bình Liêu)

- Chiều đi: Xuất phát từ Vân Đồn lúc 7gio00, đi đến Bình Liêu lúc 8gio00

- Chiều về: Xuất phát từ Bình Liêu lúc 10gio30, về đến Vân Đồn lúc 11gio30

- Giá vé: 60.000đ/ lượt

- Điện thoại liên hệ:  0976971174

 

Thông tin về Dịch vụ cho thuê xe máy ở sân bay Vân Đồn, xin vui lòng  BẤM VÀO ĐÂY

Thông tin về Dịch vụ cho thuê xe máy ở Bình Liêu, xin vui lòng  BẤM VÀO ĐÂY

Thông tin thêm về Du lịch Bình Liêu, xin vui lòng  BẤM VÀO ĐÂY