1. Hãng taxi Vân Đồn xanh:  02033  533  533

2. Hãng taxi Quang Minh:  02033 793  793

3. Hãng taxi Hoàng Quân: 02033  796  796

4. Taxi cá nhân:  0399  537  182 (Mr Mong - thị trấn Cái Rồng)

5. Taxi cá nhân: 0971  878   235  (Mr Luân - xã Hạ Long)

 

Thông tin du lịch đảo Quan Lạn - Minh Châu, xin vui lòng  BẤM VÀO ĐÂY

Thông tin du lịch đảo Cô Tô, xin vui lòng  BẤM VÀO ĐÂY