Sau 2 năm dịch Covid xảy ra khiến hoạt động du lịch ở đảo Cô Tô bị gián đoạn thì đến nay các dịch vụ đã được khởi động trở lại để phục vụ du khách. Chúng tin xin đưa ra Thông tin cập nhật giá thuê phòng ở đảo Cô Tô năm 2022 này để du khách tham khảo như sau:

1. Khách sạn 2 sao Ngọc Ánh: Giá phòng vẫn giữ nguyên như năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày thứ Sáu và thứ Bảy: 600.000đ/ phòng có 2 giường loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người

- Ngày còn lại:  450.000đ/ phòng có 2 giường  loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người

 

2. Khách sạn 3 sao Cô Tô Group : Giá phòng tăng 100.000đ/ phòng so với năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày thứ Sáu và thứ Bảy: 1.050.000đ/ phòng có 2 giường loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người

- Ngày còn lại:  850.000đ/ phòng có 2 giường  loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người

 

3. Khách sạn Vàn Chảy: Giá phòng vẫn giữ nguyên như năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày thứ Sáu và thứ Bảy: 750.000đ/ phòng có 2 giường loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người

- Ngày còn lại:  550.000đ/ phòng có 2 giường  loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người

 

4. Khách sạn Long Nhật: Giá phòng vẫn giữ nguyên như năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày thứ Sáu và thứ Bảy: 750.000đ/ phòng có 2 giường loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người

- Ngày còn lại:  550.000đ/ phòng có 2 giường  loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người

 

*) Thông tin chi tiết về du lịch đảo Cô Tô, xin vui lòng    BẤM VÀO ĐÂY