Ngày 18/3, huyện đảo Cô Tô đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đồng thời công bố các quy hoạch chiến lược đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Với kết quả trên thì du lịch Cô Tô hứa hẹn sẽ có bước phát triển nhảy vọt trong thời gian tới.
Dự buổi lễ có các đồng chí: Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng NTM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Về phía tỉnh, có các đồng chí: Vũ Hồng Thanh, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và một số địa phương trong tỉnh...
Báo cáo về kết quả xây dựng NTM của huyện đảo, đồng chí Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Bằng sự quyết tâm, sáng tạo, đoàn kết, cố gắng nỗ lực của nhân dân và Đảng bộ, chính quyền huyện Cô Tô, đến nay huyện đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu, tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM
Ngày 30-12-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2476/QĐ-TTg công nhận huyện Cô Tô đạt chuẩn NTM năm 2015. Qua 22 năm xây dựng và trưởng thành, 4 năm xây dựng NTM, Cô Tô đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm.
Đó là: Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; vận dụng sáng tạo vào thực tế địa phương; phát huy vai trò lãnh của các cấp ủy Đảng; làm tốt công tác tuyên truyền; nêu cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể; huy động sự vào cuộc của nhân dân.
Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm; phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng trong cán bộ lãnh đạo để tập trung chỉ đạo. Xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, làm tốt công tác cán bộ Đảng.
Gắn phát triển kinh tế với thực hiện công bằng xã hội, quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân, luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Coi trọng việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình; thường xuyên kiểm tra, giám sát. Phát triển KT-XH phải gắn với củng cố QPAN; ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội.
Tranh thủ tối đa sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và các huyện, thị, thành phố bạn. Bên cạnh việc ban hành các cơ chế, chính sách thì việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa quyết định sự thành công.
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Cô Tô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Cô Tô trở thành một huyện đảo có nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, có trình độ phát triển đạt mức khá của tỉnh Quảng Ninh; ưu tiên tập trung phát triển kinh tế biển và du lịch sinh thái phù hợp với biển đảo, hướng tới du lịch đẳng cấp cao; là đô thị sinh thái biển thông minh với kết cấu hạ tầng hiện đại...
Nhân dịp này, huyện Cô Tô cũng đã công bố quyết định của UBND tỉnh về công nhận các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện.