Chúng tôi xin đưa ra thông tin cập nhật về Giá cho thuê phòng khách sạn ở đảo Quan Lạn - Minh Châu năm 2023 này để du khách tham khảo như sau:

1. Khách sạn Yến Nhi (gần bãi tắm cát trắng Minh Châu)

- Ngày thứ Sáu và thứ Bảy: 800.000đ/ phòng có 2 giường loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người mà không thu phụ phí

- Các ngày còn lại:  600.000đ/ phòng có 2 giường  loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người mà không thu phụ phí

*) Thông tin chi tiết, xin vui lòng  BẤM VÀO ĐÂY 

2. Khách sạn La Paloma Minh Châu (gần bãi tắm cát trắng Minh Châu)

- Ngày thứ Sáu và thứ Bảy: 1.300.000đ/ phòng có 2 giường loại rộng 1,6m; có thể ở 4 người

- Ngày còn lại:  1.000.000đ/ phòng có 2 giường  loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người

*) Thông tin chi tiết, xin vui lòng   BẤM VÀO ĐÂY 

3. Khách sạn Khang Huyền Quan Lạn (gần bãi tắm Quan Lạn)

- Ngày thứ Sáu và thứ Bảy: 650.000đ/ phòng có 2 giường loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người

- Ngày còn lại:  400.000đ/ phòng có 2 giường  loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người

 

**) Thông tin chi tiết về du lịch đảo Quan Lạn-Minh Châu, xin vui lòng    BẤM VÀO ĐÂY