Có thể nói, Vân Đồn hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển thành 1 trung tâm du lịch của phía Bắc. Tuy nhiên do chưa được quan tâm đầu tư đúng mức và chưa thực hiện các bước đi bài bản nên đến nay du lịch Vân Đồn vẫn chiếm vị trí rất khiêm tốn trong bản đồ du lịch miền Bắc.

Hiện nay, nguồn nhân lực phục vụ cho ngành du lịch tại Vân Đồn vừa thiếu vừa yếu. Số lượng người được đào tạo bài bản về du lịch còn rất ít, đa phần là nguồn nhân lực thời vụ tại chỗ nên chất lượng các dịch vụ không đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch.

Để du lịch Vân Đồn phát triển tương xứng với tiềm năng, rất cần sự quan tâm của các ban ngành đặc biệt là Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh.