Những năm qua, du lịch Vân Đồn đã có những bước phát triển tích cực, tạo động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. 
Vân Đồn đang dần trở thành điểm đến nghỉ hè hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Giai đoạn 2011-2015, tổng lượng khách du lịch đến Vân Đồn ước đạt trên 2,7 triệu lượt với tổng doanh thu du lịch tăng bình quân 18%/năm. 
Hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện đang từng bước được đầu tư hoàn thiện, góp phần thúc đẩy du lịch Vân Đồn phát triển.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã chỉ ra những hạn chế trong phát triển du lịch trên địa bàn huyện Vân Đồn hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; các tua tuyến chưa thu hút được khách du lịch quốc tế, dịch vụ du lịch còn đơn điệu; thời gian lưu trú ngắn, chi tiêu thấp; cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu của du  khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy yêu cầu huyện Vân Đồn khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch phát triển du lịch, tập trung huy động các nguồn lực, xây dựng Vân Đồn là trung tâm du lịch sinh thái biển đảo lớn của tỉnh và khu vực; tiếp tục kết nối các tua, tuyến, sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch chung của tỉnh. Các sở, ngành liên quan theo chức năng được phân công tiếp tục phối hợp với huyện Vân Đồn thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện trong thời gian tới.