Dự án tuyến đường giao thông trục chính nối các khu chức năng Khu kinh tế Vân Đồn từ Km0-Km7: đang tập trung thi công các hạng mục như hệ thống rãnh dọc thoát nước,  phấn đấu đến ngày 30-6-2016 sẽ hoàn thành tuyến đường, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thực hiện GPMB tuyến đường giao thông trục chính nối các khu chức năng Khu kinh tế Vân Đồn: hiện đơn vị thi công đã hoàn thành khối lượng hạng mục san nền, 50% hạng mục thoát nước, 50% hạng mục đường giao thông, 30% hạng mục nhà học 4 nhóm của trường mầm non và 40% hạng mục cấp điện

Dự án nâng cấp tỉnh lộ 334 đoạn từ Km16+260m đến Km30+00m: đã thi công xong đoạn từ Km17+00 đến Km24+721, phần còn lại đang tiến hành thi công nền đường

Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, khu hành chính phục vụ GPMB cảng hàng không Quảng Ninh: đến thời điểm này đã thi công được 70% khối lượng hạng mục san nền, 30% hạng mục đường giao thông, 10% hạng mục thoát nước; Công ty CP An Phát thi công được 30% khối lượng hạng mục cấp nước và Công ty Thành An thi công được 15% khối lượng hạng mục san nền
Với việc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, chỉ trong thời gian ngắn nữa hệ thống cơ sở hạ tầng của Vân Đồn sẽ được hoàn thiện. Đây là cơ sở để du lịch Vân Đồn cất cánh trong tương lại không xa.