Chúng tôi xin cung cấp thông tin như sau để trả lời du khách về câu hỏi " Có nên đặt trước vé tàu khi đi du lịch đảo Cô Tô và Quan Lạn Minh Châu hay không "

1. Nếu khách đi du lịch đảo Cô Tô: Theo kinh nghiệm của chúng tôi nếu đoàn có từ 6 người trở lên thì nên đặt vé tàu trước để đảm bảo 100% có đủ vé cho cả đoàn đi trên cùng 1 tàu theo đúng lịch trình đã định (và nên đặt trước từ 5-10 ngày tùy thuộc đoàn đi vào ngày thường hay cuối tuần). Còn nếu đoàn có ít hơn 6 người thì có thể đến mua vé trực tiếp tại quầy vé của nhà tàu ở cảng mà không cần đặt trước (khi đó nên đến sớm hơn giờ tàu khởi hành khoảng 45 phút)

Thông tin chi tiết về các loại tàu đi đảo Cô Tô, xin vui lòng   BẤM VÀO ĐÂY

 

2. Nếu khách đi du lịch đảo Quan Lạn - Minh Châu: Theo chúng tôi nếu đoàn có từ 5 người trở lên thì nên đặt vé tàu trước để đảm bảo có đủ vé cho cả đoàn đi trên cùng 1 tàu theo đúng lịch trình đã định (và nên đặt trước từ 5-10 ngày tùy thuộc đoàn đi vào ngày thường hay cuối tuần). Còn nếu đoàn có ít hơn 5 người thì có thể đến mua vé trực tiếp tại quầy vé của nhà tàu ở cảng (nên đến sớm hơn giờ tàu khởi hành khoảng 45 phút)

Thông tin chi tiết về các loại tàu đi đảo Quan Lạn - Minh Châu, xin vui lòng  BẤM VÀO ĐÂY