Chúng tôi xin đưa ra thông tin Cập nhật giá cho thuê phòng khách sạn ở đảo Quan Lạn - Minh Châu năm 2022 này để du khách có nhu cầu tham khảo như sau:

1. Khách sạn Yến Nhi Minh Châu (thông tin chi tiết, xin vui lòng BẤM VÀO ĐÂY  ): Giá phòng vẫn giữ nguyên như năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày thứ Sáu và thứ Bảy: 700.000đ/ phòng có 2 giường loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người

- Ngày còn lại:  500.000đ/ phòng có 2 giường  loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người

 

2. Khách sạn La Paloma Minh Châu (thông tin chi tiết, xin vui lòng BẤM VÀO ĐÂY  ): Giá phòng tăng nhẹ 100.000đ/ phòng, cụ thể như sau:

- Ngày thứ Sáu và thứ Bảy: 1.400.000đ/ phòng có 2 giường loại rộng 1,6m; có thể ở 4 người

- Ngày còn lại:  1.000.000đ/ phòng có 2 giường  loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người

 

3. Khách sạn Khang Huyền Quan Lạn (thông tin chi tiết, xin vui lòng BẤM VÀO ĐÂY  ): Giá phòng vẫn giữ nguyên như năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày thứ Sáu và thứ Bảy: 600.000đ/ phòng có 2 giường loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người

- Ngày còn lại:  450.000đ/ phòng có 2 giường  loại rộng 1,5m; có thể ở 4 người

 

*) Thông tin chi tiết về du lịch đảo Quan Lạn-Minh Châu, xin vui lòng    BẤM VÀO ĐÂY