Chúng tôi xin đưa ra thông tin về các Bãi trông xe ô tô khách đoàn du lịch 16 - 29 - 35 - 45 chỗ ở gần cảng Ao Tiên để lái xe đoàn tham khảo như sau:

1. Bãi trông xe nhà nghỉ Phương Thảo (cách cảng 1,9km)

- Xe 16 chỗ: 120.000đ/ 24h

- Xe 29 chỗ: 180.000đ/ 24h

- Xe 35 chỗ: 200.000đ/ 24h

- Xe 45 chỗ: 250.000đ/ 24h

*) Số ĐT liên hệ:  0964971934 

 

2. Bãi trông xe cảng Cái Rồng (cách cảng Ao Tiên 2,5km)

- Xe 16 chỗ: 120.000đ/ 24h

- Xe 29 chỗ: 180.000đ/ 24h

- Xe 35 chỗ: 200.000đ/ 24h

- Xe 45 chỗ: 250.000đ/ 24h

 *) Số ĐT liên hệ:  0396 443 571

Thông tin về tàu đi đảo Cô Tô, xin vui lòng  BẤM VÀO ĐÂY

Thông tin về tàu đi đảo Quan Lạn - Minh Châu, xin vui lòng  BẤM VÀO ĐÂY